معصومه قیطاسی

معصومه قیطاسی

معصومه قیطاسی در ششم اردیبهشت سال 1352 در روستای « قارلق» به دنیا آمد. دو سه ساله بود که به شهر قم نقل مکان کرد. بعد از جنگ در خرداد ماه سال1390 عضو انجمن نویسندگان دفاع مقدس شد و به طور جدی داستان نویسی را شروع کرد.

کتاب های معصومه قیطاسی

جناب خط شکن