فرهاد قاری حلیم اف

فرهاد قاری حلیم اف

فرهاد قاری حلیم‌اُف متولد ۱۹۶۳ در سمرقند از ۱۹ تا ۲۳ سالگی به آموختن ساز غیجک در انستیتوی آموزشی صدرالدین عینی پرداخت و عضو آنسامبل سازی گلدسته به رهبری روشن حَمرا قُل‌اُف شد. او گذشته از اینکه صاحب کارگان وسیعی در دو زبان تاجیکی‌ـ فارسی و ازبکی‌ـ جُغَتایی است آوازهای متعددی نیز روی اشعار کلاسیک تصنیف کرده و به خصوص در بداهه‌نوازی که در این منطقه بسیار نادر است تبحر دارد.

کتاب های فرهاد قاری حلیم اف