پری آخته

پری آخته

پری آخته متولد سال 1337؛ یکی ازنویسندگان دفاع مقدس اردبیل، از سال ۱۳۷۲ در زمینه ادبیات پایداری فعالیت چشمگیر و موثری در استان اردبیل داشته  و از شاگردان مرتضی سرهنگی بنیانگذار دفتر ادبیات و هنر مقاومت می باشند.

کتاب های پری آخته

اقیانوس ها چرخ می زنند