امین ماسوری

امین ماسوری

امین ماسوری متولد سال 1363، کتاب‌هایی دربارهٔ موسیقی و به‌ویژه موسیقی محلی لری دارد که عبارتند از فرهنگ‌واژهٔ موسیقی لرستان، خنیاگران زاگرسی، و آموزش دهل. او همچنین مدیر مسئول نشریه‌های نیش قلم و نقد کتاب هنر بود و مدیر مسئول پایگاه خبری چوپی نیز بوده‌است.

کتاب های امین ماسوری

آموزش دهل