درک لیدر

درک لیدر

درک لیدر، استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه لستر و استاد افتخاری علوم بهداشت و زندگی و دانشگاه دی مونتفورت است. او در سال 1976 دکترای خود را از مدرسه اقتصاد لندن دریافت کرد.

کتاب های درک لیدر

صمیمیت و قدرت