ماشاالله خاکسار

ماشاالله خاکسار

ماشاالله خاکسار متولد سال 1332، نویسنده، خبرنگار و سرپرست روزنامه کارگر در کاشان می باشد.

کتاب های ماشاالله خاکسار

عروسک روی آب