استفن مینتا

استفن مینتا

استفان مینتا از سال 1973 در یورک تدریس کرده است. که به عنوان زبان شناس آموزش دیده است، علایق او عمدتاً در حوزه ادبیات غیرانگلیسی باقی مانده است، اگرچه او به طور فزاینده ای به سمت سؤالاتی در مورد تأثیر آنها بر ادبیات انگلیسی کشیده شده است: سؤالاتی که باید با مسائل قدیمی تأثیر ادبی و سنت های ملی، و در مورد اینکه چگونه می توان آن اصطلاحات را در پرتو تجربه فرهنگی معاصر ارزیابی مجدد کرد.

کتاب های استفن مینتا

گابریل گارسیا مارکز