محمد حسن حکیم

محمد حسن حکیم

سید محمد حسن حکیم سال ۱۳۶۲ش در قم متولد شد. دروس حوزی را از سال ۱۳۷۹ به شکل رسمی آغاز کرد. سال ۱۳۹۱ در کنار دروس خارج فقه و اصول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مذاهب فقهی را در دانشگاه ادیان و مذاهب پی گرفت. وی در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ مدرک دکترای فقه مقارن از دانشگاه المصطفی گردید. حکیم از سال ۱۳۸۷ همکاری پژوهشی با دارالحدیث را آغاز کرده و پژوهشگر گروه فقه و حقوق پژوهشکده علوم و معارف حدیث است. 

کتاب های محمد حسن حکیم

حدیث فقهی مشترک