کیومرث امیری کله جویی

کیومرث امیری کله جویی

 ک‍ی‍وم‍رث‌ ام‍ی‍ری‌‌ک‍ل‍ه‌‌ج‍وی‍ی‌ معروف به لک امیر متولد سال 1337 در کرمانشاه است. کله جویی دارای تحصیلات ادبیات است.
کله جویی علاوه بر نویسندگی و دکلمه آثارش فیلمنامه نویسی مستند "سیمره رود بی بازگشت " و کار کردن در روزنامه کیهان کرمانشاه را در کارنامه خود دارد.

کتاب های کیومرث امیری کله جویی

افسانه های لکی