سید سعید موسوی

سید سعید موسوی

سید سعید موسوی 1342 در خرمشهر متولد شد. وی با آغازجنگ تحمیلی، همراه خانواده به مشهد مهاجرت کرد. در سال 1376 از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه فارغ‌التحصیل شد. موسوی در جلسات نقد و آموزش داستان شرکت می‎کرد و توانست سال 1376 اولین داستان بلند خود را تحت عنوان "بازگشت از تاریکی" به چاپ برساند. از سال1376 به مدت 9 سال مسئول گروه قصه حوزه هنری خراسان رضوی شد، داوری جشنواره‌های استانی و کشوری در حوزه‌های دانش آموزی، دانشجویی، آزاد و دفاع مقدس ،کارشناس داستان و خاطره بیناد حفظ آثار خراسان رضوی، عضویت در هیئت "تالیف و تدوین بنیاد شهید" خراسان رضوی، تدرس ادبیات داستانی در ارشاد خراسان رضوی، "بازرس و داور داستان کوتاه" در جشنواره امام رضا و ریاست انجمن ادبیات داستان خراسان رضوی در کارنامه او ثبت شده است. وی هم اکنون جلسات آموزش داستان نویسی در مجتمع اما رضا را به عهده دارد. موسوی برگزیده بهترین کتاب سال دفاع مقدس در حوزه زندگینامه غیرداستانی در یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و پیشکسوت داستان در سال 1391 است.

کتاب های سید سعید موسوی

پشت دیوارهای شهر