آلن داگلاس کولمن

آلن داگلاس کولمن

آلن داگلاس کولمن (متولد 1943) منتقد، مورخ، مربی و متصدی مستقل عکاسی و هنر مبتنی بر عکس آمریکایی و مفسری است که در زمینه فناوری‌های دیجیتال جدید منتشر شده است. او 8 کتاب و بیش از 2000 مقاله در زمینه عکاسی و موضوعات مرتبط منتشر کرده است. او در سطح بین المللی سخنرانی و تدریس کرده است. آثار او به ۲۱ زبان ترجمه و در ۳۱ کشور منتشر شده است.

کتاب های آلن داگلاس کولمن

گروتسک در عکاسی