ری هریس

ری هریس

روی هریس (زاده ۲۴ فوریه ۱۹۳۱ – درگذشته ۹ فوریه ۲۰۱۵) زبان‌شناس بریتانیایی بود. او استاد زبان شناسی عمومی در دانشگاه آکسفورد و عضو افتخاری سنت ادموند هال بود. او همچنین پست های تدریس دانشگاهی را در هنگ کنگ (دانشگاه هنگ کنگ)، بوستون و پاریس و بورسیه های بازدید کننده در دانشگاه های آفریقای جنوبی و استرالیا و موسسه مطالعات پیشرفته هند داشت.
کتاب‌های او در مورد یکپارچگی‌گرایی، نظریه ارتباطات، نشانه‌شناسی و تاریخ تفکر زبان‌شناختی عبارتند از: اسطوره زبان، بازاندیشی در نوشتن، سوسور و مفسران او و ضرورت صحبت هنری. او همچنین نسخه ای از دوره زبان شناسی عمومی فردیناند دو سوسور را ترجمه کرده است.
او یکی از اعضای موسس انجمن بین المللی برای مطالعه یکپارچه زبان و ارتباطات (IAISLC) و سردبیر موسس مجله زبان و ارتباطات بود.

کتاب های ری هریس

زبان، سوسور و ویتگنشتاین‮