نگار حیدری

نگار حیدری

نگار حیدری متولد سال 1373، با تحصیلات کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد عمران – سازه فعالت خود در زمینه عکاسی از سال ۹۶ به صورت حرفه ای آغاز کرد.
عکاسی را با علاقه و تمرین ادامه داد و بر آن شد که در صفحه اینستاگرام خود آموزش های ساده با همراهانش به اشتراک گذاشته تا در این فضا مفید باشد.
وی با مخاطبنش گرم و صمیمی همچون یک خانواده زندگی میکند.
نگار حیدری معتقد است اگر هدفی دارید و برایش تلاش میکنید صرف نظر از نتیجه ، شما موفق هستید.

کتاب های نگار حیدری