جونیور مک گراگور

جونیور مک گراگور

کتاب های جونیور مک گراگور

جک ما


ریچارد برانسون


ایلان ماسک


جف بزوس اعتبار یک برند