مت اولدفیلد

مت اولدفیلد

مت اولدفیلد با برادرش تام سری Ultimate Football Heroes and Classic Football Heroes را می نویسد. مت همچنین برای ارائه کارگاه های سوادآموزی مبتنی بر فوتبال با مدارس و سازمان هایی مانند اعتماد ملی سوادآموزی و موزه ملی فوتبال همکاری می کند.

کتاب های مت اولدفیلد

ارلینگ هالند


جادوی فوتبال 1


کاپیتان راموس


آنتوان گریزمان


رویای زلاتان


ویرجیل فن دایک


ادن هازارد


دستکش طلایی(مانوئل نویر)


پادشاه مصری