مت اولدفیلد

مت اولدفیلد

مت اولدفیلد با برادرش تام سری Ultimate Football Heroes and Classic Football Heroes را می نویسد. مت همچنین برای ارائه کارگاه های سوادآموزی مبتنی بر فوتبال با مدارس و سازمان هایی مانند اعتماد ملی سوادآموزی و موزه ملی فوتبال همکاری می کند.

کتاب های مت اولدفیلد

جادوی فوتبال 2


جادوی فوتبال 1


جادوی فوتبال (3)


آلیسون بکر


ارلینگ هالند


آنتوان گریزمان


ادن هازارد


رویای زلاتان


ویرجیل فن دایک


کاپیتان راموس


دستکش طلایی(مانوئل نویر)


از زمین بازی تا استادیوم


پادشاه مصری