تام پامر

تام پامر

تام پامر در توسعه خوانندگان شهرت بین المللی دارد. وی یک هماهنگ کننده کنسرسیوم Reading Partners است، با The Reading Agency ، Booktrust و National Literacy Trust همکاری می کند و به مدت پنج سال نویسنده رسمی طرح Reading Stars لیگ برتر بوده است. او نویسنده مجموعه بازی های فوتبال کارآگاه، همچنین برای Puffin Books است.

کتاب های تام پامر

بچه های یونایتد


حمله


خواندن بازی


کاپیتان افسانه ای


بازی رئال


ضربه ی آزاد