تیم بولر

تیم بولر

تیم بولر یکی از جذاب‌ترین و بدیع‌ترین نویسندگان بریتانیایی برای نوجوانان است. او در لی-آن سی به دنیا آمد و پس از تحصیل در دانشگاه سوئدی، در جنگل‌داری، تجارت الوار، تدریس و ترجمه پیش از اینکه نویسنده تمام وقت شود، کار کرد. او با همسرش در دهکده ای کوچک در دوون زندگی می کند.

کتاب های تیم بولر

بازی گردان