روزبه گیلاسیان

روزبه گیلاسیان

روزبه گیلاسیان، دانش‌آموخته فلسفه و نویسنده کتاب‌های «فلسفه در خیابان»، «فیلسوف کوچولو: کتابی که باید بچه‌ها برای بزرگ‌ترها بخوانند»، «انسان ماه بهمن»، «جزوه انقلاب»، «اکنون دانشگاه» و... است.

کتاب های روزبه گیلاسیان

فیلسوف کوچولو