فرانسوا میشل

فرانسوا میشل

فرانسوا میشل در سال 1948 در پاریس متولد شد و در دانشکده اورسی زمین شناسی تحصیل کرد. پس از اخذ مدرک فوق لیسانس، ضمن ادامه فعالیت به عنوان زمین شناس، متخصص در زمینه سنگ های زینتی و ساختمانی در اتحادیه سراسری معادن و مصالح، به تدریس روی آورد.

کتاب های فرانسوا میشل