ژاک سملن

ژاک سملن

ژاک سملن مورخ و دانشمند سیاسی فرانسوی است. زمینه های اصلی او هولوکاست، خشونت توده ای، مقاومت مدنی و نجات در موقعیت های نسل کشی، اخیراً، بقای یهودیان در فرانسه در طول جنگ جهانی دوم است.

کتاب های ژاک سملن