لین پاپن

لین پاپن

لین پاپین در 30 دسامبر 1995 در هانوی از پدری فرانسوی که مورخ بود و مادری ویتنامی که مترجم بود متولد شد. او در ویتنام بزرگ شد و در 10 سالگی به فرانسه رفت و در آنجا پنج بار مدرسه عوض کرد.

کتاب های لین پاپن

استخوان های دختران