ژانین بواسارد

ژانین بواسارد

ژانین بواسارد، رمان نویس فرانسوی است. از سیزده سالگی می دانست که نویسنده خواهد شد و اولین رمان او در بیست سالگی منتشر شد. او از آن زمان تاکنون بیش از چهل رمان به زبان فرانسوی منتشر کرده است. "داستان عشق"، که در ابتدا در فرانسه در سال 2003 منتشر شد، پنجمین رمان او است که به دست مخاطبان انگلیسی خوان می رسد.

کتاب های ژانین بواسارد

سه زن و امپراتور