ویرژینی گریمالدی

ویرژینی گریمالدی

ویرژینی گریمالدی نویسنده پرفروش فرانسوی (متولد 1977 ، جیروند ، فرانسه) در بوردو متولد شد و تا جایی که به یاد می آورد می خواست نویسنده شود. او اولین رمان خود را در سن هشت سالگی در یک دفتر سبز با جداول ضرب در پشتش نوشت.

کتاب های ویرژینی گریمالدی

اولین روز از بقیه زندگی من


هنوز هر چیزی ممکن است


خانه تاماریس