حسین سناپور

حسین سناپور

حسین سناپور متولد ۱۳۳۹ نویسنده ای ایرانی است. سناپور داستان نویسی را از کلاس های هوشنگ گلشیری آغاز کرد. رمان نیمه غایب نوشته وی از جمله پرفروش ترین رمان های معاصر فارسی بود که به چاپ هجدهم رسید.

کتاب های حسین سناپور

مردی میان دو سنگ آسیا


پرسه 4


نیمه ی غایب


با گارد باز


سمت تاریک کلمات


ویران می آیی


لب بر تیغ


مخلوقات غریب


آتش


خاکستر


مهلکه


دود


پرسه 3


آداب خداحافظی


پرسه ۲


پرسه 1


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند