حسین سناپور

حسین سناپور

حسین سناپور متولد ۱۳۳۹ نویسنده ای ایرانی است. سناپور داستان نویسی را از کلاس های هوشنگ گلشیری آغاز کرد. رمان نیمه غایب نوشته وی از جمله پرفروش ترین رمان های معاصر فارسی بود که به چاپ هجدهم رسید.

کتاب های حسین سناپور

ویران می آیی


مخلوقات غریب


آتش


خاکستر


نیمه ی غایب


تو در تویی شگردها


سمت تاریک کلمات


مهلکه


سپیدتر از استخوان


دود


لب بر تیغ


آداب خداحافظی


خانه ی این تابستان


شمایل تاریک کاخ ها


با گارد باز


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند