حسین سناپور

حسین سناپور

حسین سناپور متولد ۱۳۳۹ نویسنده ای ایرانی است. سناپور داستان نویسی را از کلاس های هوشنگ گلشیری آغاز کرد. رمان نیمه غایب نوشته وی از جمله پرفروش ترین رمان های معاصر فارسی بود که به چاپ هجدهم رسید.

کتاب های حسین سناپور

مخلوقات غریب


آتش


خاکستر


نیمه ی غایب


تو در تویی شگردها


دود


سمت تاریک کلمات


ویران می آیی


مهلکه


سپیدتر از استخوان


لب بر تیغ


آداب خداحافظی


خانه ی این تابستان


شمایل تاریک کاخ ها


با گارد باز