آلن ویل

آلن ویل

آلن ویل متخصص فرانسوی در طراحی گرافیک و تبلیغات، متخصص پوستر، منتقد هنری و کلکسیونر است. ایشان متولد سال 1946 می باشد.

کتاب های آلن ویل

گرافیک