پل ریشر

پل ریشر

پل ماری لوئی پیر ریچر، متولد 17 ژانویه 1849 در شارتر و درگذشته 17 دسامبر 1933 در پاریس، متخصص مغز و اعصاب، آناتومیست، مورخ پزشکی، تصویرگر، مجسمه ساز و مدال آور فرانسوی است.

کتاب های پل ریشر

آناتومی هنری