دیتمار الگر

دیتمار الگر

دکتر دیتمار الگر متولد سال 1958 ، رئیس بایگانی گرهارد ریشتر در درسدن می باشد. او در دانشگاه هامبورگ در رشته های تاریخ ، تاریخ هنر و ادبیات تحصیل کرد.

کتاب های دیتمار الگر

گرایش های ضد هنری