جکوب بال تشووا

جکوب بال تشووا

جکوب بال تشووا متولد 1929 ، نویسنده ، روزنامه نگار ، منتقد هنری و... است. وی در دانشگاه عبری اورشلیم و در دانشگاه نیویورک تحصیل کرد. با شروع کار خود به عنوان یک روزنامه نگار آزاد در سازمان ملل ، شخصیت ، مهارت ها و عشق به هنر، او را قادر ساخت تا روابط عمیقی با هنرمندان و مجموعه داران برقرار کند. وی یک متخصص سطح عالی هنری است.

کتاب های جکوب بال تشووا

الکساندر کالدر