اسکات مک کلود

اسکات مک کلود

اسکات مک کلود (اسکات مک لئود) متولد 10 ژوئن 1960 در بوستون ، کارتونیست و نظریه پرداز کمیک است. وی بیشتر به خاطر کتابهای غیر داستانی خود در مورد کمیک شناخته شده است؛ از جمله: درک طنز (1993) ، ابداع مجدد کمیک (2000) و ساخت کمیک (2006). 

کتاب های اسکات مک کلود

هنر کمیک 2


هنر کمیک 1