مایری مکنزی

مایری مکنزی

مایری مکنزی (Mairi MacKenzie) مدرس مطالعات فرهنگی و تاریخی در کالج مد لندن است. او از اوایل مدرن تا به امروز در دوره های مد به نگارش و تدریس پرداخته و نمایشگاه های متعددی را کیوریتوری کرده است.

کتاب های مایری مکنزی

گرایش های طراحی لباس