اما لوئیس

اما لوئیس

اما لوئیس دستیار کیوریتور در Tate Modern، لندن، انگلستان است، جایی که او در زمینه کارهای عکاسی، نمایش مجموعه های سرپرستی کار کرده است - از جمله عکاسی مدرنیست ایتالیایی (2014) و اوتو استاینرت (2015) - و در حال حاضر در حال تحقیق بر روی یک نمایشگاه بزرگ عکاسی مونوگرافی در بهار 2017. قبل از پیوستن به تیت، آرشیو عکاس فقید ترنس دونووان را مدیریت کرد و سه سال را در بخش عکس در فیلیپس ، لندن گذراند. اما به Photomonitor و Tate ETC کمک می کند. و مقاله های کاتالوگ را برای تعدادی از هنرمندان و عکاسان نوشته است.

کتاب های اما لوئیس

گرایش های عکاسی