رابرت هرش

رابرت هرش

روبرت جی هرش (زاده 1949) هنرمند، سرپرست، مربی، مورخ و نویسنده آمریکایی است. او بیشتر به خاطر نوشتن خود در مورد تصویربرداری رنگی و دیجیتالی و تاریخ عکاسی شناخته می شود و به عنوان حامی عکاسانی است که تفسیری لمسی و اکسپرسیونیستی از موضوع خود ارائه می دهند.

کتاب های رابرت هرش

تاریخ اجتماعی عکاسی