گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، زاده ی 27 آگوست 1770 و درگذشته ی 14 نوامبر 1831، فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان مکتب ایده آلیسم آلمانی بود.هگل در اشتوتگارت، در خانواده ای مسیحی (شاخه ی لوتری) به دنیا آمد. شیفتگی او برای آموختن در طول عمرش، با آموزه های مادرش در خانه آغاز شده بود. هگل در سال 1784 برای ادامه ی تحصیل به دبیرستان ایلوستره رفت و در آن جا تا حدودی با مفاهیم عصر روشنگری آشنا شد. او پس از پایان تحصیل در توبینگن در سال 1793، شغلی به عنوان معلم سرخانه در برن پیدا کرد و در مدت اقامت در این شهر، مطالعاتش را ادامه داد و آثار زیادی نوشت. در سال 1816، کرسی استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ به هگل پیشنهاد شد. او به هایدلبرگ رفت و تا سال 1818 که در دانشگاه برلین مشغول به تدریس بود، همانجا ماند.هگل در سال 1830 رئیس دانشگاه برلین شد و درنهایت به دلیل شیوع وبا در 14 نوامبر 1831 درگذشت. دست نوشته های زیادی بعد از مرگ از او به جای مانده بود که به مرور تنظیم شد و به صورت کتاب های مختلف انتشار یافت.

کتاب های گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

نظام اخلاقی عرفی


متافیزیک: نظام ینا


عناصر فلسفه ی حق


دانش پدیدارشناسی روح


دانش منطق


عقل در تاریخ


فلسفه ی هنر


اسپینوزا


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد

هگل: تعادل در اندیشه و جست و جو برای حقیقت

هگل دست روی ویژگی مهمی از زندگی مدرن گذاشت: ما پیشرفت و بهبودی می خواهیم ولی همچنان تحت کنترل کشمکش ها و احتمالات شکست هستیم.