دانش منطق

The Science of Logic

مشخصات کتاب دانش منطق
مترجم :
شابک :9789643517311
قطع :وزیری
تعداد صفحه :840
سال انتشار شمسی :1394
سال انتشار میلادی :1816
نوع جلد :زرکوب
سری چاپ :2
زودترین زمان ارسال :28 خرداد

معرفی کتاب دانش منطق اثر گئورگ ویلهلم فریدریش هگل | ایران کتاب

هگل «دانش منطق»، دومین اثر بزرگ خود، را آنگاه که به عنوان رییس دبیرستان «اگیدین» در «نورنبرگ» اقامت داشت پدید آورد. این اثر در سال های ۱۸۱۲ تا ۱۸۱۶ در سه بخش انتشار یافت. هگل مهم ترین فیلسوف عصر جدید است که مفهوم تاریخ مندی هستی را در فلسفه وارد می کند. قانونی که هم بر کل سیر تکامل روح و هم بر تمام اجزای آن حاکم است، قانون دیالکتیک است که هگل آن را در «دانش منطق» بسط داده است. دیالکتیک شاید از مهم ترین اجزای فلسفه هگل است. او در این حوزه قوانین مختلفی از جمله قانون تبدیل کمیت به کیفیت و بالعکس، قانون وحدت ضدّین، قانون نفی نفی را صورت بندی کرده و تضاد را اصل محرکه هر گونه تحوّل و جوهره دیالکتیک دانسته است.

کتاب دانش منطق