دهه 1810 میلادی

جنگ های ناپلئون، جنگ های استقلال طلبی کشورهای آمریکایی از اسپانیا و جنگ ایران و روس، تنها بخشی از حوادث پرفراز و نشیب این دهه هستند. لرد بایرون، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران انگلیسی، شناخته شده ترین اثر خود را در این دهه خلق کرد.

کتاب های دهه 1810 میلادی

کتاب غرور و تعصب


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب اما


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب غرور و تعصب
یکی از محبوب ترین رمان های تمامی اعصار.
Goodreads