افضل الدین الخونجی

افضل الدین الخونجی

اَفْضَل‌ُالدّین‌ِ خونَجی‌، ابو عبدالله محمد بن‌ نام‌آور بن عبدالملک‌ (جمادی‌الاول‌ ۵۹۰ - ۵ رمضان‌ ۶۴۶/مه ۱۱۹۴-۲۲ دسامبر ۱۲۴۸)، دانشمند علوم‌ عقلی‌ ایرانی‌ و قاضی‌ در مصر است. برخی‌ از منابع‌ متأخر نام‌ پدر و سال‌ وفات‌ او را به‌ اختلاف‌ آورده‌اند. انتساب‌ او ظاهراً به‌ خونَج‌ (= خونا، خونه‌)، قصبه‌ای‌ در نزدیکی‌ زنجان‌ است‌ که‌ نباید آن‌ را با خُنج‌، از توابع‌ لارستان‌ در فارس‌، اشتباه‌ گرفت‌. مرگ افضل‌الدین‌ در قاهره‌ اتفاق‌ افتاد و در گورستان‌ قرافه‌ به‌ خاک سپرده‌ شد.

کتاب های افضل الدین الخونجی