کاظم مستعان السلطان

کاظم مستعان السلطان

«میرزا کاظم‌خان مستعان (هوشی دریان) متولد سال 1304، که روزنامه‌نگاری فعال و پاورقی‌نویسی پرکار بود، و در عمده روزنامه‌های نوپای دهه 1300 کار کرده و بعدها به سردبیری مجلات مختلف هم رسید».

کتاب های کاظم مستعان السلطان

صادق ممقلی