استوارت میسی

استوارت میسی

استوارت میسی در حال حاضر برای صنایع کرب در جنوب کالیفرنیا کار می کند و خدمات بسته بندی خودرو را به استودیوهای طراحی خودرو ارائه می دهد. او همچنین کلاس معماری خودرو را در دانشکده طراحی مرکز هنر تدریس می کند.

کتاب های استوارت میسی