آنتونی دان

آنتونی دان

آنتونی دان طراح ، مربی و بنیانگذار گروه هنری دان و ربی است. او استودیو را با شریک و همکار بلند مدت خود فیونا ربی اداره می کند.
او از سال 2005 تا 2015 در دانشکده رویال دانشکده تعاملات طراحی هنر خوان بود ، قبل از عزیمت و عزیمت به نیویورک برای اخذ مقام استادی در زمینه طراحی و فناوری های نوظهور در مدرسه جدید.

کتاب های آنتونی دان

هزار و یک هرتز