سسیل آنتونی جان کودی

سسیل آنتونی جان کودی

سیسیل آنتونی جان کودی، که بیشتر با نام سی. ای جی کودی منتشر می شود و کمتر به طور رسمی با نام تونی کودی شناخته می شود (متولد 18 آوریل 1936)، فیلسوف برجسته استرالیایی است که برای تحقیقاتش، به ویژه در معرفت شناسی، بلکه در فلسفه سیاسی و کاربردی، شهرت بین المللی دارد. شناخته‌شده‌ترین کار کودی به مشکلات معرفت‌شناختی ناشی از شهادت مربوط می‌شود که به‌طور کامل در کتاب «شهادت: یک مطالعه فلسفی» (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1990) توضیح داده شده است. در ایجاد شاخه جدیدی از تحقیق در حوزه معرفت شناسی تأثیرگذار بود. او همچنین به دلیل انتشارات خود در مورد مسائل مربوط به خشونت سیاسی شناخته شده است. کودی یک مفسر معمولی در رسانه های استرالیایی در مورد جنبه های فلسفی امور عمومی است.

کتاب های سسیل آنتونی جان کودی