فیلیپو دل لوکزه

فیلیپو دل لوکزه

فیلیپو دل لوکزه، زاده ی سال 1969، نویسنده ای ایتالیایی است.دل لوکزه استاد تاریخ اندیشه ی سیاسی در دانشگاه برونل، عضو ارشد تیم تحقیقات در دانشگاه ژوهانسبورگ، و عضو هیئت علمی کالج بین المللی فلسفه در پاریس است. تحقیقات او بیشتر بر عصر مدرن، تاریخ فلسفه و مارکسیسم تمرکز دارد. او کتاب های تاریخی و فلسفی متعددی نوشته که همگی با موفقیت همراه بوده اند.

کتاب های فیلیپو دل لوکزه