ادل تاریل

ادل تاریل

ادل از زمانی که خیلی جوان بود به کتاب علاقه داشت، حتی آنها را زیر لحاف خود پنهان می کرد تا بتواند قبل از خواب بخواند. او که امروز به مدت 12 سال در مطبوعات جوانان در Playbac Presse (ناشر Le Petit Quotidien و Mon Quotidien) روزنامه نگار است، پس از تولد دخترش در سال 2009 شروع به نوشتن کتاب کرد. دو آلبوم توسط Talents Hauts منتشر شده است.

کتاب های ادل تاریل

ستارگان