لیلا برزگر

لیلا برزگر

لیلا برزگر متولد 1355 شیراز، ادبیات نمایشی خوانده ام و دو دهه هست که داستان نویسی می کنم. از سال 74 داستان هایم در صفحه ای که آقای امین فقیری هر دوشنبه  توی روزنامه  در می آورد، چاپ شدند.
حاصل دورانی که ادبیات کودک و نوجوان کار می کردم، کتاب های منتشر شده ی: خاطرات موش کور، بیسیم چی کوچک، تارتن و آهنگ بیشه زار، خورشید زخمی، و کارهای زیر چاپ: دزد ماه، ترن پیر خواب آلود، باغ وحش خانم ددت...
داستان کوتاه هایم اغلب جوایزی برده اند مثل: جایزه داستان کوتاه هدایت سال 88، جشنواره متیل، نارنج، مهروماه و ...
در حال حاضر مشغول تدوین یک مجموعه از داستان های کوتاه و نوشتن یک رمان نوجوان هستم.

کتاب های لیلا برزگر

دزد ماه