نوید سیدعلی اکبر

نوید سیدعلی اکبر

سیدنوید سیدعلی اکبر در سال 1362 متولد شد. او دانش آموخته ی رشته ی مرمت آثار تاریخی است. داستان نویسی را از هفت سالگی با چاپ داستان های کوتاه در مجله ی عروسک سخنگو آغاز کرد و در چهارده سالگی به عضویت تحریریه ی این مجله درآمد.داستان های او تاکنون جوایز متعددی را به دست آورده که برخی از آن ها عبارتند از:جایزه ی مشترک شورای کتاب کودک و یونیسف در زمینه ی کودکان با نیازهای ویژه برای داستان کوتاه بیداری خرگوش های سفید.نشان لاکپشت پرنده ی نقره ای برای کتاب بابای من با سس خوشمزه است.برگزیده ی جایزه ی ادبی اصفهان، شورای کتاب کودک و یونیسف برای کتاب بچه غول باید توی مدرسه بماند.از کتاب های دیگر او می توان به سارا و مربای سیب و رودخانه، آموزش های داستان نویسی مامان پیچ برای هیچ و پریزادان درخت سیب اشاره کرد.

کتاب های نوید سیدعلی اکبر

سریال چهار سابقه دار، قسمت ۴


سریال چهار سابقه دار، قسمت ۳


سریال چهار سابقه دار، قسمت ۱


سریال چهار سابقه دار، قسمت ۷


سریال چهار سابقه دار، قسمت ۵


سریال چهار سابقه دار، قسمت ۲


اوا شبح می بیند


جشنواره ی بالادرختی اوا


عید قلب های گرم


خفاش نازنازی ام گم شده


عروسی در سرزمین درختی