پل جنینگز

پل جنینگز

۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ (۳۰ آپریل ۱۹۴۳ میلادی) در انگلستان به دنیا آمده ام. آن موقع هنوز دوران جنگ بود. ما در جایی به نام هستون، نزدیک لندن، زندگی می کردیم؛ وقتی شش سالم بود همراه با پدر و مادر و خواهر کوچکم روث، انگلستان را برای آمدن به استرالیا، ترک کردیم. سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ میلادی) بود؛ آن روزها، مردم با قایق به استرالیا می آمدند.برای رسیدن به ملبورن، پنج هفته دریانوری کردیم! وقتی مدرسه را تمام کردم، تصمیم گرفتم معلم شوم و به «دانشکده ی معلم های فرانکستون» رفتم. برای مدتی در مدرسه ی دولتی «فرانکستون» و «کانگوروفلت» آموزش دیدم. بعد از آن در «مرکز آموزش جوانان تورانا» و مدرسه ی دولتی «بیمارستان مجلل کودکان» در مونت الیزا، دوره دیدم. به «موسسه ی لینکولن» رفتم و گفتاردرمانگر شدم. سپس در آموزش ویژه ی «دانشکده ی دولتی بوروود» مدرس شدم. در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ میلادی) به موسسه ی آموزش جوانان «وارنامبل» نقل مکان کردم و به عنوان استاد ارشد زبان و ادبیات، مشغول شدم. بعد از چند سال نوشتن و تدریس هم زمان، در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی) نویسنده ی تمام وقت شدم. کتاب «غیر واقعی!» در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ میلادی) منتشر شد. بیشتر نویسندگان باید در وقت های خالی خود بنویسند تا زمانی که مطمئن شوند می توانند زندگی شان را از راه نوشتن بگذرانند؛ به همین خاطر برای چهار سال هم تدریس کردم و هم نوشتم. نوشتن را در وارنامبل شروع کردم اما بعدش در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی) به «بلگریو» در محدوده ی «دندینونگ» رفتم. در آنجا برای ده سال با خانواده ام زندگی کردم و بعد در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) به وارنامبل برگشتم، به خانه ام در کنار دریا.کتاب های من حالا بیشتر از ۸٫۹ میلیون نسخه فروش کرده و به ۱۸ زبان ترجمه شده است.

کتاب های پل جنینگز