پیت جانسون

پیت جانسون

پیت جانسون نویسنده ی انگلیسی است. او ابتدا در رادیو منتقد فیلم بود و بعدها معلم شد. آن قدر با بچه ها سر و کله زد و تجربه های جالب به دست آورد که آخرش تصمیم گرفت برای بچه ها داستان بنویسد. بعدها هم حتی بعد از اینکه بیشتر از چهل تا کتاب برای بچه ها نوشت، ارتباطش را با بچه ها قطع نکرد و هنوز هم که هنوز است از وب سایتش حرف ها و نظرهای دوست های کوچولویش را می خواند. کتاب های پت جایزه های زیادی درو کرده، مثل: جایزه ی یانگ تلگراف و بریلینت بوک. کتاب های پت تا حالا به بیست و سه زبان مختلف دنیا ترجمه شده اند.عقرب، پرونده ی سّری کارآگاه هنری و دستیارش تاشا ، خیالت تخت، من بچه شرم و مجموعه ی قصه های باپدرو مادر کتاب های دیگری هستند که از همین نویسنده در نشر هوپا منتشر شده است.

کتاب های پیت جانسون

قصه های با پدر و مادر (6)


عقرب


چگونه پدر خود را نجات دهیم؟


وبلاگ خون آشام ۴


وبلاگ خون آشام ۲


قصه های با پدر و مادر 5


وبلاگ خون آشام ۱


قصه های باپدرومادر 3


قصه های باپدرومادر 2


وبلاگ خون آشام ۳


قصه های با پدر و مادر 1


خیالت تخت من بچه شرم


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.

جهانی نو با پیوند ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی

چه اتفاقی می افتد وقتی دو ژانر علمی تخیلی و فانتزی، و انتظارات متفاوتی که از آن ها داریم، در تار و پود یکدیگر تنیده شوند؟