مایا سوتورونگ

مایا سوتورونگ

مایا کاساندرا سوتورو-نگ یک معلم اندونزیایی-آمریکایی است او در دانشگاه هاوایی در مانوآ مشغول تدریس است.

کتاب های مایا سوتورونگ

نردبانی به سوی ماه