میر عبدالله سیار

میر عبدالله سیار

میرعبدالله سیار کاوردی علاوه بر این که سال‌ها در مدارس و دبیرستان‌های مازندران به آموزش مشغول بود، مقالات و پژوهش‌های متعددی نیز حوزه تاریخ و ادبیات داشت که همواره مورد توجه اهالی فرهنگ و ادبیات قرار داشت. سیار کاوردی پیش از اشتغال در آموزش و پرورش به عنوان معلم و از دوران جوانی سفرهای پژوهشی در حوزه تاریخ، فرهنگ و دین به برخی از کشورها از جمله مصر، پاکستان و بعضی کشورهای دیگر را آغاز کرد و پس از آن با کسب تجارب پژوهشی فراوان و به پشتوانه دانش خود اسخدام آموزش و پرورش شد. او در بیش از سه دهه فعالیت خود به عنوان آموزگار در مدارس روستاها و شهرهای مختلفی به تدریس مشغول شد که عمده این سال‌ها در شهرستان‌های ساری و چالوس گذشت.

کتاب های میر عبدالله سیار