نیکلای ایوانویچ بوخارین

نیکلای ایوانویچ بوخارین

نیکولای ایوانوویچ بوخارین یک انقلابی بلشویک روسی، سیاستمدار شوروی و نویسنده پرکار نظریه انقلابی بود. در جوانی شش سال را در تبعید گذراند و از نزدیک با لنین و تروتسکی هموطنان تبعیدی خود کار کرد. پس از انقلاب فوریه 1917، او به مسکو بازگشت، جایی که مدارک بلشویکی او رتبه بالایی را در حزب به دست آورد و پس از انقلاب اکتبر، سردبیر روزنامه حزب پراودا شد. وی در سال 1938 در دوران پاکسازی بزرگ استالین به جرم خیانت اعدام شد.

کتاب های نیکلای ایوانویچ بوخارین

نظریه اقتصادی طبقه مرفه