ابراهیم کارخانه ای

ابراهیم کارخانه ای

ابراهیم کارخانه ای متولد سال 1329، نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ همدان و فامنین در استان همدان است.

کتاب های ابراهیم کارخانه ای

نگاه سرنوشت ساز